Kościół Niepokalanego Serca Najświętrzej Marii Panny

W północnej części Zaniemyśla zobaczymy poewangelicki kościół, wybudowany w latach 1854 - 1855. Budowla neoromańska, z półkolistym prezbiterium oraz ze strzelistą wieżą. Od 1981 r. kościół p.w. Niepokalanego Serca N.M.P

Zbudowany został w latach 1776-1782 jako zbór ewangelicki. W dzisiejszym stanie mniej więcej od roku 1854. Po wojnie w roku 1945 został poświecony przez ks. Dziekana Ewarysta Nawrowskiego. Staje się własnością parafii na mocy aktualnego użytkowania. Dekret ks. Abpa Antoniego Baraniaka z 7.IV.1965 r. zatwierdza tytuł "Niepokalanego Serca NMP" i nadaje charakter ECCLESIAE. W 1975 roku utworzony został przy tym kościele Ośrodek Duszpasterski. Prze pewien czas stanowił odrębną parafię. Obecnie dwa kościoły stanowią jedną Parafię w Zaniemyślu.